Høstmøtet 2020

Høstmøtet i Norsk anestesiologisk forening 2020 skulle vært arrangert i Tromsø. På grunn av situasjonen med COVID-19 i Norge, ble høstmøtet i stedet arrangert som et webinar.

Det digitale høstmøtet var mandag 26. oktober kl 15-18. Høstmøte-webinaret bestod av to deler:

DEL 1. Pandemien oppsummert. Kl 15-17.

Europeiske perspektiver på Covid-19-pandemien. Hans K Flaaten, Haukeland univ.sykehus
Norske Covid-19-pasienter innlagt i sykehus. Eirik Alnæs Buanes, Haukeland univ.sykehus og Norsk intensiv- og pasientregister
Norske Covid-19-pasienter innlagt i intensivavdeling. Jon Henrik Laake, Oslo univ.sykehus
 

DEL 2. Årsmøte i Norsk anestesiologisk forening. Kl 17-18

NAFs årsmøte finner du her: