Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Fagmedisinsk forening for barne- og ungdomspsykiatri

Foreningens formål er å:

  1. Fremme utviklingen av faget barne- og ungdomspsykiatri, praktisk og vitenskapelig.
  2. Være pådriver og premissleverandør for å fremme barn og ungdoms psykiske helse.
  3. Virke for internordisk og internasjonalt samarbeid med foreninger som arbeider for barne- og ungdomspsykiatri.
Barne- og ungdomsavdeling skilt fra colourbox.com

Aktuelt

Kollegastøtte
Helse- og omsorgstilbud for alle leger og medisinstudenter