Lenker

Her finner du en oversikt over relevante nettsteder, lover og regler og viktige publikasjoner om psykisk helsearbeid.

Blader og tidsskrift

Fagorganisasjoner

Brukerorganisasjoner

Frivillige organisasjoner

Opplysningsorganisasjoner

 

Forskning og utdanning

Nasjonale og regionale kompetansesenter/kompetansenettverk

Kvalitetsforbedring

 • Bruker spør bruker - prosessorientert evaluering for å få frem brukererfaringer
 • GRUK - kvalitetsforbedring i helsetjenesten
 • Nettungen - metode og verktøy for koordinering og drift av forebyggende barne- og ungdomsarbeid

Offentlige etater

Lover og regler

Helseforetak

Lokale nettsteder

 • Finnmarksnettverket - om psykisk helse og rus
 • Glimt - psykisk helseavis i Stavanger
 • Huba.no - psykisk helse for barn og unge i Dalane.
 • Link Oslo - senter for selvhjelp og mestring for Oslos innbyggere
 • Link Lyngen - senter for selvhjelp og mestring for Lyngens innbyggere
 • saltenpsyk.no - koordinert informasjon om psykisk helse i Salten
 • Sammen om - koordinert informasjon om tjenestetilbudet innenfor psykisk helse i Sandnes kommune
 • Stiftelsen Skifestivalen - sommer- og vinterfestival for alle som har eller har hatt en psykisk lidelse
 • Veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge.

Utenlandske nettsteder