BUP-dagene 2020 er avlyst

Sykehuset Innlandet må dessverre melde at årets BUP-dager på Gjøvik 25. - 27. mai er avlyst grunnet coronapandemien.

De som er påmeldt kurset allerede vil bli kontaktet pr mail fra Sykehuset Innlandet ift tilbakebetaling av kursavgift mm.

Styret i NBUPF vil komme tilbake med mer informasjon om når og hvordan årsmøtet i NBUPF vil kunne avholdes, avhengig av pandemiutviklingen og de restriksjoner som vil måtte gjelde.

Vi hadde virkelig gledet oss til noen inspirerende og artige dager sammen med dere, men det kommer flere muligheter...

Med vennlig hilsen

Arrangementkomitèen i Sykehuset Innlandet og styret i NBUPF.