Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

2020

Velkommen til BUP-dagene på Gjøvik, 25-27. mai 2020

13. januar 2020
Årets viktigste møteplass for leger i BUP. Sykehuset Innlandet er i år vertskap for BUP-dagene. Vi gleder oss til å ta imot dere.