Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

2020

Rapport fra Ukom om ungdom med uavklart tilstand

Ukom ble i juni 2019 varslet om en 17 år gammel gutt, i rapporten kalt Jonas, som hadde begått selvmord. Med bakgrunn i historien om Jonas har de undersøkt ulike faktorer som kan føre til at ungdom som trenger helsehjelp, ikke alltid blir fanget opp.
30. november 2020
Rapport om ungdom med uavklart tilstand. Foto: Ukom.

Ukom har stilt følgende spørsmål:

  • Hvorfor når vi ikke alltid fram med nødvendig helsehjelp til
    ungdom som trenger det?
  • Hva skal til for at ulike hjelpetiltak på kommunalt og statlig nivå skal fungere overfor barn og unge?