Rapport fra Ukom om ungdom med uavklart tilstand

Ukom ble i juni 2019 varslet om en 17 år gammel gutt, i rapporten kalt Jonas, som hadde begått selvmord. Med bakgrunn i historien om Jonas har de undersøkt ulike faktorer som kan føre til at ungdom som trenger helsehjelp, ikke alltid blir fanget opp.
Rapport om ungdom med uavklart tilstand. Foto: Ukom.

Ukom har stilt følgende spørsmål:

  • Hvorfor når vi ikke alltid fram med nødvendig helsehjelp til
    ungdom som trenger det?
  • Hva skal til for at ulike hjelpetiltak på kommunalt og statlig nivå skal fungere overfor barn og unge?