Vi ønsker å høre din mening om kloke valg-kampanjen

Hva bør vi gjøre mindre av i vårt fagfelt? Legeforeningens kampanje “Gjør kloke valg” er godt i gang. Vi i styret i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening vil gjerne bidra i dette arbeidet.

Derfor vil vi be deg som medlem i foreningen om å dele dine ideer og tanker om overdiagnostikk og overbehandling i vårt fagfelt.

For å sikre at de områdene vi velger ut stemmer med det våre medlemmer synes er viktig, ber vi dere alle om å komme med innspill.

Anbefalingene som skal utarbeides skal handle om tester, prosedyrer, behandlinger som fagmiljøet mener man bør gjøre mindre av eller unngå helt. Det kan være alt fra utredningsverktøy, terapimetoder og medikamentell behandling til undersøkelser som blodprøver, EKG og EEG.

Innspillene kan sendes til ​nbupf@nbupf.legeforeningen.no. Frist for innsending er 15.februar 2020.

Du kan også sende til styret.

Om ikke annet står tydelig i e-posten din, vil innspillene anonymiseres. Deretter oversendes de til vårt kvalitetsutvalg for videre behandling.

På forhånd takk!

Styret i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Om Gjør kloke valg

Gjør kloke valg kampanjen oppfordrer helsepersonell og pasienter til en samtale om problemene knyttet til overdiagnostikk og overbehandling. For mange undersøkelser og behandlinger er ikke bare unødvendig. Det kan i verste fall være skadelig. Mer er ikke alltid bedre.

Tannleger og leger fra ulike spesialiteter har laget anbefalinger om noen tilstander og plager som ikke alltid trenger undersøkelse eller behandling. Også andre helsepersonellgrupper har startet arbeidet med å lage slike anbefalinger.

Pasienter inviteres til å stille helsepersonell spørsmål om undersøkelser og behandling. Sammen kan pasienter og leger gjøre kloke valg.

Gå til kampanjens hjemmeside.