Barne- og ungdomspsykiater utnevnt til Ridder

H.M. Kongen har utnevnt professor emerita Inger Helene Vandvik, Slependen, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

H.M. Kongen har utnevnt barne- og ungdmspsykiater Inger Helene Vandvik til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes innsats for norsk barne- og ungdomspsykiatri.

Dekorasjonen ble overrakt ved et arrangement på Rikshospitalet torsdag 31. august 2017.

Vandvik har vært avdelingsoverlege ved Rikshospitalets barne- og ungdomspsykiatriske seksjon og leder for Klinisk etikkomité ved Rikshospitalet.

Helt siden hun ble overlege i Statens sentralteam for barne- og ungdomspsykiatri i 1976 og overtok den daglige ledelse og koordinering av den barnepsykiatriske virksomheten ved Rikshospitalet i 1979, har samarbeid mellom barnepsykiatri og somatikk ligget hennes hjerte nær. Hun får mye av æren for at landets første barnepsykiatriske sykehusteam ble etablert. Vandvik har også vært en pådriver for arbeidet med kliniske etikkomitéer.

Fakta

– Inger Helene Vandvik, født 28. juli 1938

– Cand.med. Oslo 1964, spesialist barne- og ungdomspsykiatri 1974, dr.med. Oslo 1991, professor dr.med. 1995

Kilder: tidskriftet.no, kongehuset.no