Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Eldre saker

Medikamenter

20. april 2018
Medikamenter i Barne- og Ungdomspsykiatri 2018 - et kompendium.

NBUPFs Hederspris til Sissel Øritsland

19. april 2018
NBUPFs Hederspris for 2018 gikk til Sissel Øritsland. Prisen ble utdelt av styreleder Geir Liang og Ingvild Bauge.

Neste Barneombud kan bli en BUP-er

19. april 2018
Helene Helgeland er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, ph.d. og overlege ved Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

BUP-dagene 2018 i Stavanger kaller

14. november 2017
Velkommen til BUP-dagene 2018 på Clarion hotell Stavanger! - meld deg på nå og senest 30.mars!

Konstruktivt møte med Forandringsfabrikken

24. september 2017
NBUPF og LISBUP utforsket felles satsningsområder sammen med Forandringsfabrikken.

Underskudd i NBUPF 2017

24. september 2017
Etter gjennomgang av foreløpig regnskap for 2017, viser det seg at utgiftene er større enn budsjettert.

Barne- og ungdomspsykiater utnevnt til Ridder

23. september 2017
H.M. Kongen har utnevnt professor emerita Inger Helene Vandvik, Slependen, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Solveig og Johan P. Sommers stiftelse - utdeling av pris

09. januar 2017
Solveig og Johan P. Sommers stiftelse til fremme av klinisk psykiatrisk forskning har i anledning av 30 -årsjubileet for stiftelsen i 2017 delt ut tre priser.

Nettkurs "Doping blant ungdom"

08. desember 2016
I november ble nettkurset "Doping blant ungdom" lansert på Legeforeningen sine sider. Dette er et samarbeids-prosjekt mellom Legeforeningen og Antidoping Norge, hvor Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling også har kommet med faglige bidrag.

Side 1 av 2