Eldre saker

20. april 2018

Medikamenter

Medikamenter i Barne- og Ungdomspsykiatri 2018 - et kompendium.
19. april 2018

NBUPFs Hederspris til Sissel Øritsland

NBUPFs Hederspris for 2018 gikk til Sissel Øritsland. Prisen ble utdelt av styreleder Geir Liang og Ingvild Bauge.
19. april 2018

Neste Barneombud kan bli en BUP-er

Helene Helgeland er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, ph.d. og overlege ved Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.
14. november 2017

BUP-dagene 2018 i Stavanger kaller

Velkommen til BUP-dagene 2018 på Clarion hotell Stavanger! - meld deg på nå og senest 30.mars!
24. september 2017

Konstruktivt møte med Forandringsfabrikken

NBUPF og LISBUP utforsket felles satsningsområder sammen med Forandringsfabrikken.
24. september 2017

Underskudd i NBUPF 2017

Etter gjennomgang av foreløpig regnskap for 2017, viser det seg at utgiftene er større enn budsjettert.
23. september 2017

Barne- og ungdomspsykiater utnevnt til Ridder

H.M. Kongen har utnevnt professor emerita Inger Helene Vandvik, Slependen, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.
09. januar 2017

Solveig og Johan P. Sommers stiftelse - utdeling av pris

Solveig og Johan P. Sommers stiftelse til fremme av klinisk psykiatrisk forskning har i anledning av 30 -årsjubileet for stiftelsen i 2017 delt ut tre priser.
08. desember 2016

Nettkurs "Doping blant ungdom"

I november ble nettkurset "Doping blant ungdom" lansert på Legeforeningen sine sider. Dette er et samarbeids-prosjekt mellom Legeforeningen og Antidoping Norge, hvor Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling også har kommet med faglige bidrag.

Side 1 av 2