Konstruktivt møte med Forandringsfabrikken


NBUPF og LISBUP utforsket felles satsningsområder sammen med Forandringsfabrikken.

De nye styrene i NBUPF og LISBUP hadde sitt første felles møte helgen 22.-24.09.17. Slike overlappende arbeidsseminarer/helger er blitt en tradisjon for styrene i LISBUP og NBUPF. Et allerede engasjerende arbeidshelg ble enda mer lærerrik for BUP-legene i møte med representatene fra Forandringfabrikken.

Selv om mange av BUP-legene hadde hørt Forandringsfabrikken i andre sammenheng hvor de har stått fremme på scenen og talt til større forsamlinger, var dette første gang at vi har fått snakke en-til-en med psykisk "helseproffene" som vi har sett og hørt før. Det ble både lærerrikt på personlig plan men også på overordnet plan.

Det neste tre timer lange møtet på Stjørdalen ble avsluttet med intensjon om videre dialog mellom Forandringsfabrikken og de sakene som er viktige NBUPF sine medlemmer.


Tips fra Helseproffene:


Vi fikk noen tips om hva ungdommene ønsket med hensyn til tilnærminger BUP-leger kan gjøre:

  • Som f.eks. at både notatblokkbruk i samtale og liten innlevelse i samtalen kan være skadelig for behandlingsalliansen.
  • De kom også med et forslag om at snakk om medisinering for tidlig i relasjonen også ødelegge en allerede skjør allianse.
  • De tipset også oss om at det er viktig at legen burde være veldig åpen og klar ovenfor ungdommen på hvem og hvordan informasjon ungdommen gir legen skal deles videre og med hvem informasjonen skulle deles. Dette fordi at de tidlig får negative opplevelser (f.eks. fra skole, barnevern og "andre voksne") at informasjonen de gir den voksne deles i etterkant deles med foreldre/foresatte uten at det er klarert med de direkte. Med andre ord starter vi i BUP ofte med et "handikap" med at barna går ut i fra at vi som andre voksne ikke er til å stole på, og at vi ikke vil klare å holde fortrolig informasjon fra andre voksne.