NBUPFs Hederspris til Sissel Øritsland

NBUPFs Hederspris for 2018 gikk til Sissel Øritsland. Prisen ble utdelt av styreleder Geir Liang og Ingvild Bauge.
Foto: Judeson Joseph
Foto: Judeson Joseph

Utdrag fra nominasjonsbrev:

"Vi nominerer Sissel Øritsland til NBUPFs Hederspris 2018.Sissel fortjener Hedersprisen på grunn av sin betydelige innsats på mange felt i norsk barne- og ungdomspsykiatri gjennom mange år. Hun er en svært engasjert og hardarbeidende kliniker og brenner for både de aller minste pasientene våre og for barn og de eldre ungdommene. Hun har bred erfaring og søker stadig ny kunnskap, utdanner seg i nye metoder, deltar på kurs, underviser og utstråler en stolthet over faget vårt og barne- og ungdomspsykiaterens viktige rolle i feltet.

(...)

Sissel har også et betydelig engasjement i kvalitetsutvikling, både i Helse Fonna og gjennom kvalitetsutvalget i NBUPF.Også i utdanningen av nye spesialister har Sissel betydd mye. I tillegg til arbeid for å rekruttere og veilede kommende barne- og ungdomspsykiatere i helse Fonna har hun vært engasjert kursleder for to grunnkurs og gjennom dette inspirert og støttet rundt 60 nye kollegaer på veien mot spesialiteten.Sissels engasjement favner bredt og er ikke bare begrenset til jobb.

(...)

Hun koser seg med mann, barn og barnebarn, musikk, keramikk og er kanskje den barnepsykiateren i Norge med mest kunnskap om sau. Mange små og litt større barn så vel som mange små premature lam på familiens sauebruk har gjennom mange år nytt godt av Sissels ustoppelige ståpåvilje, kunnskap og brennende engasjement! Hun fortjener Hedersprisen 2018!


(...)

Vi må jo legge til at Sissel har hatt mange roller også i NBUPFs arbeid, fra valgkomité til økonomiutvalg og sikkert mye mer. I tillegg har hun spilt en viktig rolle for engasjementet blant LISene som tok initiativ ril å starte LISbup! «Problemet» med vår nominerte er at hun har så stort engasjement for så mye forskjellig at det skaper trøbbel for oss som kort skal argumentere for hvorfor nettopp hun er rett dame for en hederspris  
Vi krysser fingrene på nytt og heier på Sissel!(...)"