Neste Barneombud kan bli en BUP-er

Helene Helgeland er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, ph.d. og overlege ved Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.
Foto: NKPS/Privat
Foto: NKPS/Privat

Helgeland er en svært engasjert barne- og ungdomspsykiater som tenker bredt om barn og unges psykiske og fysiske helse. Hun har søkt stillingen som nytt barneombud. Styret i NBUPF mener hun vil gjøre en fenomenal jobb med å fremme barn og unges beste og støtter hennes kandiatur.