Underskudd i NBUPF 2017


Etter gjennomgang av foreløpig regnskap for 2017, viser det seg at utgiftene er større enn budsjettert.

Etter årsmøtet april 2017, har styret gjennomgått økonomisk status i NBUPF per 23.09.17. Vi har avdekket at utgiftene vokser sterkere enn inntektene, slik at vi er nødt til å sette inn ekstraordinære tiltak.Som følge av dette har styret i dag 23.09.17 besluttet følgende tiltak:

Alle utvalg oppfordres å benytte telematikkløsningen NBUPF har kjøpt (GoToMeeting). Kontaktperson for teknisk hjelp for dette er styremedlem Judeson Joseph (judeson@yahoo.com).

Alle reiser som ønskes refundert fra NBUPF skal f.o.m. 01.10.17 forhåndsgodkjennes av styreleder eller kasserer, hhv Geir Liang (geir.liang@gmail.com) eller Ingvild Skogen Bauge (ingvild.skogen.bauge@gmail.com).

Styret vil under årsmøtet i 2018 i Stavanger legge fram forslag til økonomiske prioriteringer.