Ny leder i LISBUP

Trine Hansen blir ny styreleder i LISBUP

Trine Hansen (Nordlandssykehuset) blir ny leder i LISBUP. Det ble klart på konstituerende styremøte 19.06.17. Ranveig Pütz (AHUS) blir nesteleder. Dette blir første lederskiftet i LISBUP-styret siden LISBUP ble stiftet i 2014.

Med dette avløses Judeson Joseph (UNN Tromsø) og Kristin Jakobsen (Nordlandssykehuset) som hhv som leder og nestleder i LISBUP. Begge fortsetter i NBUPF-styret som ordinære styremedlemmer. Dermed har NBUPF gleden av å ha tre LISBUP-veteraner med i hovedstyret (Elin Holiløkk er både LISBUP og NBUPF styremedlem).

Det nye LISBUP-styret består nå av erfarne LISer hvor halvparten er fra forrige LISBUP-styret. Vi ønsker ny leder og det nye styret masse lykke til!

Dette er det nye styret i LISBUP.