Om LISBUP

LISBUP er Norsk Forening for Leger i Spesialisering i Barne- og Ungdomspsykiatri (LISBUP).
Illustrasjonsbilde av en gul lapp.
Illustrasjonsbilde av en gul notislapp

Alle LIS i vårt fagfelt er automatisk medlemmer av denne foreningen. LISBUP er en underforening til Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening (NBUPF).

LISBUP har som mål å fremme våre interesser innen utdanning og spesialisering, og knytte LISene sammen på tvers av helseforetak i samarbeid med NBUPF og spesialitetskomiteen i Barne og ungdomspsykiatri.

LISBUP samarbeider med LIPS(voksenpsykiatrisk LIS forening) for å knytte oss til den europeiske foreningen for LIS i Psykiatri: European Federation of Psychiatric Trainees (EFPT)

 
Nåværende styre i LISBUP består av følgende personer og er valgt for en 2 års periode dvs. t.o.m. 01.07.2019:

Bilde av styret i LISBUP
Bilde av styret i LISBUP