Årsmøte 2018

Årsmøtet til LIBUP 2018 vil bli avholdt 18. april 2018 kl 17:15-18:45 under BUP-dagene i Stavanger

Alle NBUPFs medlemmer er velkomne. Kun medlemmer i LISBUP er stemmeberettiget. I år vil vi ha valg av 1 styremedlem.

Send forslag til styremedlemmer til valgkomiteen ved:

Torunn Christansen: torunnc@gmail.com

Rehan Malik: rehan4000@hotmail.com

Line Hartveit Jonassen: hartveitjonassen@gmail.com

Andre henvedelser sendes til: lisbup@gmail.com

Klikk her for innkalling til årsmøtet 2018 og dagsorden