Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

2018

Questionaire fra EFPT og CAP

25. september 2018
Spørreskjema fra BUP arbeidsgruppen i EFPT - om bruk at psykofarmika i barne- og ungdomspsykiatri. Fint om så mange som mulig kan ta seg til å svare på følgende questionnaire: https://www.surveymonkey.com/r/efptcapsurvey

LISBUP i faglandsrådet

25. september 2018
Legeforeningens landsstyre vedtok lovendringer 30.5.2018 med formål å styrke den fagmedisinske aksen i foreningen. I denne forbindelse skal det opprettes et Faglandsråd. Valget av representanter er nylig gjennomført. Hver spesialitet stiller med et antall medlemmer avhengig av antall medlemmer i den fagmedisinske foreningen.

Nytt styremedlen

19. april 2018
Nytt styremedlem Karina Kleiven ønskes velkommen i styret. Årsmøtet 2018 er avholdt og styret har fått et nytt medlem. Karina jobber i helse Bergen. Hun har erfaring som tillitsvalg lokalt. Vi gleder oss til videre samarbeid

Årsmøte 2018

29. mars 2018
Årsmøtet til LIBUP 2018 vil bli avholdt 18. april 2018 kl 17:15-18:45 under BUP-dagene i Stavanger

Questionnaire from ECP og EFPT

21. mars 2018