2018

25. september 2018

Questionaire fra EFPT og CAP

Spørreskjema fra BUP arbeidsgruppen i EFPT - om bruk at psykofarmika i barne- og ungdomspsykiatri. Fint om så mange som mulig kan ta seg til å svare på følgende questionnaire: https://www.surveymonkey.com/r/efptcapsurvey
25. september 2018

LISBUP i faglandsrådet

Legeforeningens landsstyre vedtok lovendringer 30.5.2018 med formål å styrke den fagmedisinske aksen i foreningen. I denne forbindelse skal det opprettes et Faglandsråd. Valget av representanter er nylig gjennomført. Hver spesialitet stiller med et antall medlemmer avhengig av antall medlemmer i den fagmedisinske foreningen.
19. april 2018

Nytt styremedlen

Nytt styremedlem Karina Kleiven ønskes velkommen i styret. Årsmøtet 2018 er avholdt og styret har fått et nytt medlem. Karina jobber i helse Bergen. Hun har erfaring som tillitsvalg lokalt. Vi gleder oss til videre samarbeid
29. mars 2018

Årsmøte 2018

Årsmøtet til LIBUP 2018 vil bli avholdt 18. april 2018 kl 17:15-18:45 under BUP-dagene i Stavanger
21. mars 2018

Questionnaire from ECP og EFPT