LISBUP i faglandsrådet

Legeforeningens landsstyre vedtok lovendringer 30.5.2018 med formål å styrke den fagmedisinske aksen i foreningen. I denne forbindelse skal det opprettes et Faglandsråd. Valget av representanter er nylig gjennomført. Hver spesialitet stiller med et antall medlemmer avhengig av antall medlemmer i den fagmedisinske foreningen.
Ihuaku Ndukwe

Faglandsrådet består av 69 medlemmer, hvorav minimum 19 skal være LIS. 12 av disse velges av hver enkelt fagmedisinsk forening, fra de foreningene med flest medlemmer, i tillegg velges 7 LIS som velges etter særskilt valg.

BUP er en liten spesialitet som skal stille med 1 spesialist til faglandsrådet - og vi er derfor ekstra glade for å ha fått inn en BUP LIS i faglandsrådet. Ihuaku Ndukwe er vår representant.

Ihuaku jobber på BUP Furuseth, Ahus. Hun sitter i styret til NBUPF og i utvalg for transkulturell psykiatri/barne- og ungdomspsykiatri og global mental helse.