Questionaire fra EFPT og CAP

Spørreskjema fra BUP arbeidsgruppen i EFPT - om bruk at psykofarmika i barne- og ungdomspsykiatri.
Fint om så mange som mulig kan ta seg til å svare på følgende questionnaire: https://www.surveymonkey.com/r/efptcapsurvey