Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
TEMA

LISBUP

Velkommen!
En fagmedisinsk forening for utdanningskandidater i Barne- og Ungdomspsykiatri.
Mental helse symbolisert med et hode laget av krøllet hvitt papir hvor det er klippet ut en puslebit. Foto: Colourbox.com

Aktuelt