Møtereferater

Her er referatene fra styremøtene til LISBUP styret.

Illustrasjon av en mann som holder en plakat hvor det står referat