Norsk barnelegeforening

Barnehelseprisen

Barnehelseprisen 2013 går til Magne Raundalen!

På vegne av Barneombudet og styret i Norsk barnelegeforening (NBF) har vi gleden av å informere om at Magne Raundalen er tildelt Barnehelseprisen 2013.
16. februar 2014

Norsk barnelegeforening (NBF) deler ut denne prisen regelmessig sammen med Barneombudet. Følgende kriterier brukes til å velge en egnet kandidat:


- Prisen skal gå til en person eller organisasjon som har gjort en spesiell innsats for barnehelse.
- Prisen skal primært gå til en som ikke er medlem av NBF.
- Prismottager trenger ikke selv å ha medisinsk utdannelse eller profesjon.
- Prisen kan gå til en offentlig aktør som taler barnas sak.

Magne Raundalen er en særdeles verdig mottager av denne utmerkelsen som den fjerde i rekken. Tidligere vinnere er Jens Stoltenberg (2005), Landsgruppen for helsesøstre (2006) og Simon Flem Devold (2011).

Prisen overrekkes i forbindelse med NBFs Vårmøte som finner sted i Ålesund 5.-7. juni 2014.