Norsk barnelegeforening

Om oss

Barnehelseprisen

Barnehelseprisen er en pris som deles ut av NBF i samarbeid med
Barneombudet.
28. november 2018

Følgende kriterier brukes til å velge en egnet kandidat:

- Prisen skal gå til en person eller organisasjon som har gjort en 
spesiell innsats for barnehelse.
- Prisen skal primært gå til en som ikke er medlem av NBF.
- Prismottaker trenger ikke selv å ha medisinsk utdannelse eller 
profesjon.
- Prisen kan gå til en offentlig aktør som taler barnas sak.
- Prisen består av en kunstgjenstand som kan være inspirert av NBF`s 
emblem "Piken i skogen" og skal ha symbolsk verdi.

Styret i NBF ønsker å dele ut prisen på Pediaterdagene. Kandidat bestemmes av styret i NBF, i samarbeid med Barneombudet. Prisen deles ikke ut årlig. 

Forslag til kandidater ønskes til  sekretaer@barnelegeforeningen.no

Barnehelseprisvinnere: 
2005- Jens Stoltenberg: for sitt arbeid for Vaksinefondet og for å vise sammenhengen mellom barns helse og samfunnsøkonomisk utvikling i sitt politiske arbeid
2006-  Landsgruppen for Helsesøstre, for det viktige arbeid som helsesøstre gjør i det forebyggende helsearbeid for barn
2011-  Simon Flem Devold, for «sin mangeårige innsats for barn og unges mentale helse
2013: Magne Raundalen for  innsats innenfor nasjonal og internasjonal barnehelse. 
2017: SANKS for å ha styrket kvaliteten av psykisk helsevern og allmenhelse i barnepopulasjonen i de samiske boområdene i Norge.