Barnehelseprisen 2017

Vi gratulerer SANKS (samisk nasjonalt kompetansesenter- pyskisk helsevern) avdeling barn og ungdom med Barnehelseprisen 2017.
Enhetene barn og unge Karasjok tildeles prisen for å ha styrket kvaliteten av psykisk helsevern og allmenhelse i barnepopulasjonen i de samiske boområdene i Norge
Enhetene barn og unge Karasjok tildeles prisen for å ha styrket kvaliteten av psykisk helsevern og allmenhelse i barnepopulasjonen i de samiske boområdene i Norge

Enhetene barn og unge Karasjok tildeles prisen for å ha styrket kvaliteten av psykisk helsevern og allmenhelse i barnepopulasjonen i de samiske boområdene i Norge. Videre i prisbegrunnelsen nevnes medarbeidernes engasjerende innsats i forskning, undervisning, veiledning og klinisk arbeid, samt at senteret har bidratt til en kompetanseoppbygging i transkulturell barne- og ungdomspsykiatri gjennom godt lederskap. SANKS har bidratt til større innsikt og forbedret praksis i disse fagområdene, som igjen har ført til bedre barnehelse til minoritetsbefolkningen i Norge.