Norsk barnelegeforening

Barnehelseprisen

Jens Stoltenberg får Barnehelseprisen 2005

Han fikk tildelt prisen for sitt sterke personlige engasjement for internasjonal barnehelse gjennom vaksinefondet.
15. november 2005
Fotografi av Jens Stoltenberg
Fotografi av Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg fikk i dag Barnehelseprisen 2005 for sitt sterke personlige og langsiktige engasjement for internasjonal barnehelse gjennom det internasjonale Vaksinefondet. Dette arbeidet har han drevet utenfor sin partipolitiske rolle. Barnombudet og Norsk barnelegeforening deler ut prisen i felleskap. Både Barneombudet Reidar Hjermann og Nbf´s leder Leif Brunvand var tilstede under prisoverrekkelsen på Barnesenteret, Ullevål universitetssykehus i dag 15.11. Seremonien har måttet bli usatt flere ganger over flere måneder pga. mottagerens fulle terminkalender ifm. valgkamp og overtagelse av statsministerembedet.

Bildet øverst viser Stoltenberg under 46664-konserten i Tromsø i år hvor også Vaksinefondet hadde styremøte.

GAVI

Barneombudet og Norsk barnelegeforening skal fra i år årlig dele ut Barnehelseprisen til en person eller organisasjon som har gjort en innsats for barns helse og oppvekstvilkår i inn- eller utland. Prisen skal primært ikke gå til medlemmer i Nbf og mottageren trenger ikke være medisinsk personale heller. Målet med prisen er både å fremme status for barnehelsespørmål i det offentlige rom og å markere både Barneombudet og Norsk barnelegeforening som viktige advokater for barnas oppvekstvilkår og helse.

Barneombudets logo

Barneombudets logo

Barnelegeforeningens logo

Barnelegeforeningens logo