Kvalitetsutvalget

Presentasjon av Norsk barnelegeforenings kvalitetsutvalg

Anne Lee Solevåg, Leder

 • Overlege Nyfødtintensivavdelingen OUS, Rikshospitalet.
 • PhD 2011 “Alternative approaches to newborn resuscitation: With emphasis on compression to ventilation ratio in an experimental pig model of neonatal asphyxia”
 • Interesseområder: Resuscitering, neonatal sepsis, skåringsverktøy som støtteverktøy for klinisk vurdering

Claus Klingenberg, Redaktør for NBF-veilederne

 • Overlege Nyfødtintensivavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge og Professor UiT, Norges arktiske universitet
 • Dr med 2006 “Coagulase-negative staphylococci and neonatal infections: Studies on epidemiology, antibiotic resistance, virulence factors and treatment”
 • Interesseområder: Infeksjoner hos nyfødte, resuscitering og respirasjonsstøtte til nyfødte, oppfølging av barn med ulike sjeldne tilstander

Anders Batman Mjelle

 • Overlege, Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssykehus
 • PhD 2021: "Validation of liver elastography in patients with primary sclerosing cholangitis and healthy individuals. Normal values and correlation to fibrosis parameters."
 • Interesseområder: Simuleringstrening, resuscitering, klinisk ultralyd, hepatologi.

Asborg Sine Aanstad Bjertnæs

 • Lege i spesialisering, kommer fra Lillehammer. For tiden i gruppe 1 ved OUS, Rikshospitalet.
 • PhD 2021 “Epidemiology of overweight and obesity in children and adolescents in Oppland county ”
 • Interesseområder: Onkologi, skåringsverktøy som støtteverktøy for klinisk vurdering, ferdighetstrening, overvekt og fedme

Unni Mette Stamnes Köpp

 • Overlege Barne- og ungdomsavdelingen Sørlandet sykehus, Kritiansand.
 • PhD 2013 “Pathways contributing to childhood weight development and overweight in Norway”.
 • Interesseområder: Endokrinologi, sosialpediatri, engasjert i forskningsprosjekter innen svangerskap, familiebasert tidlig fedmeutvikling og barn som utsettes for omsorgssvikt og barnemishandling.

Mette Engan

 • Overlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus, Bergen
 • PhD 2022 “Physical activity and exercise capacity in survivors of preterm birth: A population-based cohort study of long-term consequences of prematurity.”
 • Interesseområder: Akutt og kronisk lungesykdom inkl. cystisk fibrose, induserbar laryngeal obstruksjon (ILO), barneovervåkning, systematisk vurdering av akutt syke barn, nyfødtmedisin, smerte