Norsk barnelegeforening

Om oss

Styret i Norsk barnelegeforening blir valgt for 2 år av gangen på årsmøte i forbindelse med Vårmøtet. Se presentasjon av styret 2019-2021 ved å følge lenken nedenfor.