Norsk barnelegeforening

Om oss

Styret i Norsk barnelegeforening blir valgt for 2 år av gangen på årsmøte i forbindelse med Vårmøtet. Se presentasjon av styret 2017-2019 her.

Ketil Størdal er valgt til leder for inneværende periode; e-post leder@barnelegeforeningen.no