Norsk barnelegeforening

NBFs æresmedlemmer

Orvar Finnström

Orvar Finnström utnevnt til æresmedlem i Norsk Barnelegeforening 2005
26. mai 2009

Orvar Finnström har vært en ledende nordisk og internasjonal pediater gjennom flere tiår. Han har en stor vitenskapelig produksjon bak seg. Hans system for maturitetsbestemmelse av nyfødte (“Finnström score”) benyttes fortsatt i mange neonatalavdelinger. Han ledet den svenske 1000 g studien - en av de aller første nasjonale studier i verden over barn med fødselsvekt under 1000 g.

Orvar Finnström har hatt oppdrag i den svenske socialstyrelsen. Blant annet var han leder for et viktig utvalg som utredet organisering av den svenske nyfødtomsorgen, et sentralt referansearbeid også for organisering av denne omsorgen i Norge.

Orvar Finnström har betydd mye for norsk pediatri, både gjennom sitt arbeid i hjemlandet Sverige, men også i direkte kontakt med norske pediatere. Han arbeidet i en periode som overlege ved neonatalavdelingen i Trondheim og har en rekke ganger vært invitert som foreleser i norske fagfora, bl a Norsk Barnelegeforening og Norsk Perinatalmedisinsk Forening. Da han gikk av med pensjon i 2005 ble han feiret med et æressymposium i regi av Universitetssjukhuset i Linköping. Samme år ble han nominert av Alf Meberg til æresmedlemsskap i Norsk Barnelegeforening. Dessverre ble han forhindret fra å motta sitt æresmedlemsskap pga sykdom.  Derfor er det en stor glede at han nå kommer til Vårmøtet i Haugesund for å motta vår hyllest.