NBF-møter

Norsk barnelegeforening arrangerer to årlige møter. Pediaterdagene arrangeres i uke 3 av Universitetssykehusene mens Vårmøtene arrangeres av sentralsykehusene i overgangen mai/juni. Årsmøtet for NBF arrangeres torsdag i Vårmøteuken.

Oversikt over møter

2022:

Pediaterdagene 2022 AHUS/OUS - avlyst jfr covid-19

Vårmøte Levanger 1.-3. juni

2023:

Pediaterdagene 2023 AHUS/OUS 18.-20. januar 2023

Vårmøtet 2023 Haugesund 31. mai - 2. juni 2023

2024:

Pediaterdagene 2024 Bergen - januar 2024

Vårmøtet 2024 Kalnes

2025:

Pediaterdagene 2025 Trondheim

Vårmøtet 2025 Elverum

2026:

Pediaterdagene 2026 AHUS/OUS

Vårmøtet 2026 Førde

2027:

Pediaterdagene 2027 Stavanger

Vårmøtet 2027 Lillehammer

2028:

Pediaterdagene 2028 Tromsø

Vårmøtet 2028 Kristiansand