NBF-møter

Norsk barnelegeforening arrangerer to årlige møter. Pediaterdagene arrangeres i uke 3 av Universitetssykehusene mens Vårmøtene arrangeres av sentralsykehusene i overgangen mai/juni. Årsmøtet for NBF arrangeres torsdag i Vårmøteuken.

Oversikt over tidigere møter

2021:

Pediaterdagene 2021 Tromsø - utsatt til 8.-10. september pga covid-19

2022:

Pediaterdagene 2022 AHUS/OUS - utsatt jfr covid-19

Vårmøte Levanger 1.-3. juni

2023:

Pediaterdagene 2023 AHUS/OUS 18.-20. januar 2023

Vårmøtet 2023 Haugesund 31. mai - 2. juni 2023

2024:

Pediaterdagene 2024 Bergen - 17.-19. januar 2024

Oversikt over kommende møter

Vårmøtet 2024 Kalnes 5.-7. juni

2025:

Pediaterdagene 2025 Trondheim 22.-24. januar.

Vårmøtet 2025 Førde 4.-6. juni.

2026:

Pediaterdagene 2026 AHUS/OUS

Vårmøtet 2026 Elverum

2027:

Pediaterdagene 2027 Stavanger

Vårmøtet 2027 Lillehammer

2028:

Pediaterdagene 2028 Tromsø

Vårmøtet 2028 Kristiansand