Norsk barnelegeforening

NBF-møter

Norsk barnelegeforening arrangerer to årlige møter. Pediaterdagene arrangeres i uke 3 av Universitetssykehusene mens Vårmøtene arrangeres av sentralsykehusene i overgangen mai/juni. Årsmøtet for NBF arrangeres torsdag i Vårmøteuken.

Oversikt over kommende møter.

Fordelingen av Vårmøter fra 2016 anses som forslag pga. endringer rundt avdelingsstruktur med flere sammenslåinger de siste årene. Det kan altså tilkomme endringer i forhold til dette.


År      Pediaterdager     Vårmøte

2020: Vårmøte Levanger 10.-12. jun
2018: Trondheim (uke 3) - Bodø
2019: Oslo (OUS/Ahus) - Tønsberg
2020: Stavanger - Levanger
2021: Tromsø - Fredrikstad
2022: Oslo (OUS/Ahus) - Haugesund
2023: Bergen - Elverum
2024: Trondheim - Førde
2025: Oslo (OUS/Ahus) - Lillehammer