Norsk barnelegeforening

Om oss

Reiseregninger til NBF

Om deking av reiseutgifter for Norsk barnelegeforening
5. desember 2018

NBF dekker reiser til og fra styremøter, Vårmøter og Pediaterdager og opphold i forbindelse med dette for ordinære styremedlemmer og innkalte varamedlemmer. For reiser i forbindelse med andre møter, og for andre medlemmer med verv i NBF, skal dette klareres med leder/økonomiansvarlige på forhånd.

Vedlagte reiseregninger skal benyttes og sende til økonomiansvarlige i styret så snart som mulig etter at reisen har funnet sted.

Det kreves kvittering eller faktura for utlegget (eks. elektronisk billett). Boardingpass må vedlegges. Utskrifter av kreditt- og bankkortkvitteringer er ikke tilstrekkelig.

Refusjon av faktiske utlegg krever regning der det fremgår personnummer og oppdragets formål og deltakere (det er nok å skrive ”styret” eller ”prosjektgruppe”)

Kontakt økonomiansvarlig Signe Hatteland ved behov: kasserer@barnelegeforeningen.no

Medlemmer