Norsk barnelegeforening

SPIRO

Interessegruppens formål

Å fremme lungehelse hos barn samt å bedre diagnostikk og behandling hos barn med lungesykdommer fra spebarnsalderen, gjennom barndommen og til ungdomstiden.
4. desember 2018

Delmål

  • Definere kvalitetsstandarder for behandling av lungesykdommer hos barn.
  • Utarbeide retningslinjer for behandling av vanlige og sjeldne lungesykdommer hos barn.
  • Fremme forskning innen pediatrisk lungemedisin.
  • Utvikle kompetanse og fremme utdanningen innen pediatrisk lungemedisin.
  • Fremme nettverksbygging og samarbeid blant helsepersonell i pediatrisk lungemedisin.
  • Være et forum for informasjon til helsepersonell, pårørende og pasienter.