Norsk barnelegeforening

Nasjonale retningslinjer og prosedyrer

Anbefaling om vaksiner til pasienter med primær (medfødt) immunsvikt

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en anbefaling om vaksinasjon og bruk av immunglobuliner til pasienter med immunsvikt. Se anbefalingen her: