Norsk barnelegeforening

Nasjonale retningslinjer og prosedyrer

Anbefaling om vaksiner til pasienter med primær (medfødt) immunsvikt (juni 2016)

Ved vaksinasjon av personer med immunsvikt må det vurderes både om den immunsupprimerte personen har ekstra stort behov for den beskyttelsen en vaksine kan gi, om vaksinen kan skade personen og om vaksinen vil ha effekt hos den spesielle personen. Folkehelseinstituttet har utarbeidet en anbefaling om vaksinasjon og bruk av immunglobuliner til pasienter med immunsvikt. Se anbefalingen her.
19. november 2016