Anbefaling om vaksiner til pasienter med primær (medfødt) immunsvikt

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en anbefaling om vaksinasjon og bruk av immunglobuliner til pasienter med immunsvikt. Se anbefalingen her: