Norsk barnelegeforening

Nasjonale retningslinjer og prosedyrer

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid - Vold i nære relasjoner

13. februar 2022
Veileder fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi

25. januar 2017
Nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av epilepsi hos voksne og barn som oppdateres fortløpende. Se nettsiden her

Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (Vaksinasjonsboka)

09. desember 2016
Veilederen inneholder informasjon om vaksiner, vaksinasjonsvirksomhet, vaksinasjonsprogrammene i Norge og vaksinasjon av spesifikke grupper. Ligger på Folkehelseinstituttet siden sider og oppdateres fortløpende.

Veileder for symptombehandling ved Nevronal Ceroid Lipofuscinose (2016)

07. desember 2016
Barneavdeling for nevrofag, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Norsk Spielmeyer-Vogt Forening (NSVF) har i perioden 2013 – 2016 gjennomført et prosjekt der målet var å utarbeide en veileder for symptombehandling av NCL. Veilederen i PDF format finner du her.

Anbefaling om vaksiner til pasienter med primær (medfødt) immunsvikt

19. november 2016
Folkehelseinstituttet har utarbeidet en anbefaling om vaksinasjon og bruk av immunglobuliner til pasienter med immunsvikt. Se anbefalingen her:

Skandinaviske retningslinjer for hodeskader hos barn

19. november 2016
Scandinavian Neurotrauma Committee har publisert retningslinjer for minimale, lette eller moderate hodeskader hos barn. Artikkel i Tidsskriftet presenterer en kortversjon av retningslinjene og det norske flytskjemaet som finnes her.

Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring

19. november 2016
Retningslinjen gir råd om kosthold for spedbarn fram til ett-års alder. Målgruppen er personer som jobber på helsestasjoner, fastleger og alle andre som veileder om kosthold for spedbarn.

Norsk veileder for behandling av gulsott hos nyfødte

18. mai 2016
Interessegruppen i Nyfødtmedisin har oppdatert retningslinjene for behandling av gulsott hos nyfødte versjon 2016.

Barselomsorgen - Nasjonal faglig retningslinje

22. januar 2016
Målgruppen for retningslinjen er alle som har ansvar for å organisere og tilby helsehjelp til familier som har fått barn.Her finner du veilederen fra 2014.

Side 1 av 2