Norsk barnelegeforening

Nasjonale retningslinjer og prosedyrer

Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi (oppdateres fortløpende)

25. januar 2017
Ny nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av epilpsi hos voksne og barn som oppdateres fortløpende. Se nettsiden her

Vaksinasjonsveilederen (vaksinasjonsboka) (oppdateres løpende)

09. desember 2016
Veilederen er delt inn i to hoveddeler, en generell del om vaksinasjon og en del om de enkelte vaksinene. Tekstene er skrevet for helsepersonell. Veilederen finnes på folkehelseinstituttets sider her.

Veileder for symptombehandling ved Nevronal Ceroid Lipofuscinose (2016)

07. desember 2016
Barneavdeling for nevrofag, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Norsk Spielmeyer-Vogt Forening (NSVF) har i perioden 2013 – 2016 gjennomført et prosjekt der målet var å utarbeide en veileder for symptombehandling av NCL. Veilederen i PDF format finner du her.

Cøliaki hos barn- veileder for diagnostikk og oppfølging 2016

07. desember 2016

Retningslinjer for resuscitering av nyfødte (2015)

19. november 2016
Norsk resuscitasjonsråd har utarbeidet nye retningslinjer for resuscitering av nyfødte. Ta en titt på deres hjemmeside her.

Anbefaling om vaksiner til pasienter med primær (medfødt) immunsvikt (juni 2016)

19. november 2016
Ved vaksinasjon av personer med immunsvikt må det vurderes både om den immunsupprimerte personen har ekstra stort behov for den beskyttelsen en vaksine kan gi, om vaksinen kan skade personen og om vaksinen vil ha effekt hos den spesielle personen. Folkehelseinstituttet har utarbeidet en anbefaling om vaksinasjon og bruk av immunglobuliner til pasienter med immunsvikt. Se anbefalingen her.

Skandinaviske retningslinjer for hodeskader hos barn (2016)

19. november 2016
Scandinavian Neurotrauma Committee har nylig publisert retningslinjer for minimale, lette eller moderate hodeskader hos barn. For første gang i Skandinavia foreligger kunnskaps- og konsensusbaserte kriterier for håndtering av barn med slike skader. Artikkel i Tidsskriftet presenterer en kortversjon av retningslinjene og det norske flytskjemaet som finnes her.

Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring (okt 2016)

19. november 2016
Retningslinjen gir råd om kosthold for spedbarn fram til ett-års alder. Målgruppen er personer som jobber på helsestasjoner, fastleger og alle andre som veileder om kosthold for spedbarn. Retningslinjen er utviklet i samarbeid med en ekstern arbeidsgruppe og den erstatter Anbefalinger for spedbarnsernæring fra 2001. Link til retningslinjene finner du her.

Norsk veileder for behandling av gulsott hos nyfødte (april 2016)

18. mai 2016
Interessegruppen i Nyfødtmedisin har oppdatert retningslinjene for behandling av gulsott hos nyfødte versjon 2016.

Side 1 av 2