Nasjonale retningslinjer og prosedyrer

11. mai 2023

Flerregional behandlingstjeneste for neonatal kirurgi

Neonatalkirurgi ved alvorlige medfødte misdannelser er en flerregional behandlingstjeneste ved St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus.
13. februar 2022

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid - Vold i nære relasjoner

Veileder fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
25. januar 2017

Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi

Nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av epilepsi hos voksne og barn som oppdateres fortløpende. Se nettsiden her
09. desember 2016

Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (Vaksinasjonsboka)

Veilederen inneholder informasjon om vaksiner, vaksinasjonsvirksomhet, vaksinasjonsprogrammene i Norge og vaksinasjon av spesifikke grupper. Ligger på Folkehelseinstituttet siden sider og oppdateres fortløpende.
07. desember 2016

Veileder for symptombehandling ved Nevronal Ceroid Lipofuscinose (2016)

Barneavdeling for nevrofag, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Norsk Spielmeyer-Vogt Forening (NSVF) har i perioden 2013 – 2016 gjennomført et prosjekt der målet var å utarbeide en veileder for symptombehandling av NCL. Veilederen i PDF format finner du her.
19. november 2016

Anbefaling om vaksiner til pasienter med primær (medfødt) immunsvikt

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en anbefaling om vaksinasjon og bruk av immunglobuliner til pasienter med immunsvikt. Se anbefalingen her:
19. november 2016

Skandinaviske retningslinjer for hodeskader hos barn

Scandinavian Neurotrauma Committee har publisert retningslinjer for minimale, lette eller moderate hodeskader hos barn. Artikkel i Tidsskriftet presenterer en kortversjon av retningslinjene og det norske flytskjemaet som finnes her.
19. november 2016

Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring

Retningslinjen gir råd om kosthold for spedbarn fram til ett-års alder. Målgruppen er personer som jobber på helsestasjoner, fastleger og alle andre som veileder om kosthold for spedbarn.
18. mai 2016

Norsk veileder for behandling av gulsott hos nyfødte

Interessegruppen i Nyfødtmedisin har oppdatert retningslinjene for behandling av gulsott hos nyfødte versjon 2016.

Side 1 av 2