Flerregional behandlingstjeneste for neonatal kirurgi

Neonatalkirurgi ved alvorlige medfødte misdannelser er en flerregional behandlingstjeneste ved St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus.