Norsk barnelegeforening

Nasjonale retningslinjer og prosedyrer

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid - Vold i nære relasjoner

Veileder fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
13. februar 2022