Norsk barnelegeforening

Nasjonale retningslinjer og prosedyrer

Handlingsprogram for thalassemi og sigdcelleanemi

Her finner du handlingsprogram for sigdcelleanemi og handlingsprogram for thalassemi med kontrollskjema og transfusjonstabell. Revidert 2012.
10. april 2012