Norsk barnelegeforening

Nasjonale retningslinjer og prosedyrer

Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi (oppdateres fortløpende)

Ny nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av epilpsi hos voksne og barn som oppdateres fortløpende. Se nettsiden her
25. januar 2017