Norsk barnelegeforening

Nasjonale retningslinjer og prosedyrer

Barselomsorgen - Nasjonal faglig retningslinje

Målgruppen for retningslinjen er alle som har ansvar for å organisere og tilby helsehjelp til familier som har fått barn.Her finner du veilederen fra 2014.
22. januar 2016