Norsk barnelegeforening

Nasjonale retningslinjer og prosedyrer

Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen – Nytt liv og trygg barseltid for familien (april 2014)

Helsedirektoratet anbefaler i denne nye veilederen at tilbudet til spebarn og nye foreldre bør styrkes i de første fjorten dagene etter fødselen. Målgruppen for retningslinjen er alle som har ansvar for å organisere og tilby helsehjelp til familier som har fått barn.
Her finner du veilederen.
22. januar 2016