Norsk barnelegeforening

Nasjonale retningslinjer og prosedyrer

Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring (okt 2016)

Retningslinjen gir råd om kosthold for spedbarn fram til ett-års alder. Målgruppen er personer som jobber på helsestasjoner, fastleger og alle andre som veileder om kosthold for spedbarn. Retningslinjen er utviklet i samarbeid med en ekstern arbeidsgruppe og den erstatter Anbefalinger for spedbarnsernæring fra 2001.
Link til retningslinjene finner du her.
19. november 2016