Norsk barnelegeforening

Nasjonale retningslinjer og prosedyrer

Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring

Retningslinjen gir råd om kosthold for spedbarn fram til ett-års alder. Målgruppen er personer som jobber på helsestasjoner, fastleger og alle andre som veileder om kosthold for spedbarn.
19. november 2016