Norsk barnelegeforening

Nasjonale retningslinjer og prosedyrer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn (sep 2015)

Nasjonalt handlingsprogram for kreft hos barn inneholder faglige retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn. Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.Finnes på helsedirektoratets sider her.
22. januar 2016