Norsk barnelegeforening

Nasjonale retningslinjer og prosedyrer

Norsk veileder for behandling av gulsott hos nyfødte

Interessegruppen i Nyfødtmedisin har oppdatert retningslinjene for behandling av gulsott hos nyfødte versjon 2016.
18. mai 2016