Norsk barnelegeforening

Nasjonale retningslinjer og prosedyrer

Praktisk veiledning og pasientinformasjon ved anti-TNF-behandling ved IBD

Pasientbrosjyre anti-TNF, praktisk bruk av Remicade og vaksinasjon ved IBD.
11. april 2012