Skandinaviske retningslinjer for hodeskader hos barn

Scandinavian Neurotrauma Committee har publisert retningslinjer for minimale, lette eller moderate hodeskader hos barn. Artikkel i Tidsskriftet presenterer en kortversjon av retningslinjene og det norske flytskjemaet som finnes her.