Norsk barnelegeforening

Nasjonale retningslinjer og prosedyrer

Skandinaviske retningslinjer for hodeskader hos barn (2016)

Scandinavian Neurotrauma Committee har nylig publisert retningslinjer for minimale, lette eller moderate hodeskader hos barn. For første gang i Skandinavia foreligger kunnskaps- og konsensusbaserte kriterier for håndtering av barn med slike skader. Artikkel i Tidsskriftet presenterer en kortversjon av retningslinjene og det norske flytskjemaet som finnes her.
19. november 2016