Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (Vaksinasjonsboka)

Veilederen inneholder informasjon om vaksiner, vaksinasjonsvirksomhet, vaksinasjonsprogrammene i Norge og vaksinasjon av spesifikke grupper. Ligger på Folkehelseinstituttet siden sider og oppdateres fortløpende.