Norsk barnelegeforening

Nasjonale retningslinjer og prosedyrer

Vaksinasjonsveilederen (vaksinasjonsboka) (oppdateres løpende)

Veilederen er delt inn i to hoveddeler, en generell del om vaksinasjon og en del om de enkelte vaksinene. Tekstene er skrevet for helsepersonell.
Veilederen finnes på folkehelseinstituttets sider her.
9. desember 2016