Norsk barnelegeforening

NBF-møter

Frie foredrag

I forbindelse med vårmøter og pediaterdager åpnes det for å holde frie foredrag.
12. oktober 2018

Leger i spesialisering oppfordres spesielt til å sende inn abstrakt og er med i konkuransen om pris for beste foredrag.

Abstrakt til frie foredrag sendes til motesekretaer@barnelegeforeningen.no, frist oppgis på møtets hovedside.

Abstrakt til frie foredrag til Vårmøter og Pediaterdager

Frie foredrag ved Vårmøter/Pediaterdager

Det tildeles pris for beste frie foredrag i to kategorier: