Norsk barnelegeforening

2018

Kurs i neonatal ultralyd i Firenze, Italia

11. november 2018
Kurset holdes 19.-22. mars 2019. Det har fått navnet: "2019 Neonatal Ultrasound Course. Why,how and when an, ultrasound image ?", som vel dekker mye av det det handler om.

Utdanning: Sertifikat i pediatrisk bioetikk

11. november 2018
Childrens mercy centre for bioethics i Kansas, USA, holder kurs som ender i sertifikat i pediatrisk bioetikk. Kurset holdes i 2019-2020. Det er åpent å søke på kurset.

Idrettsmedisinsk høstkongress i Bergen 9.-11. november 2018

11. oktober 2018
Nå nærmer det seg årets høydepunkt innen idrettsmedisin, og vi håper du er en av de mange som kommer!

Helfo refunderer utgifter til Valgancyclovir

04. oktober 2018
HELFO refunderer utgifter til valganciklovir (Valcyte) mikstur i seks måneder til barn med nedsatt hørsel og medfødt CMV infeksjon for å redusere risiko for progredierende hørselstap.

Kongress i International Pediatric Association

30. september 2018
Den 29. kongress i International Pediatric Association avholdes i Panama City 17.21. mars 2019.

Høstmøte i forbedringsarbeid

30. september 2018
Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet har høstmøte 15. og 16. oktober på Park Inn Hotell på Gardermoen.

Seminar: Voksentoppenseminaret / NFAI møtet 2018

05. september 2018
Voksentoppen arrangerer i samarbeid med Norsk forening for allergologi og immunpatologi (NFAI) et todagers seminar ved Oslo universitetssykehus. Kurset er 22. og 23. november.

Manglende tilgang på antibiotikamiksturer til barn

05. september 2018
Etter omtale av manglende tilgang på antibiotikamiksturer til barn, blant annet i Paidos, har stortingsrepresentant Kjersti Toppe (SP) sendt forespørsel til Helseminister Bent Høie.

Ledig stilling som PhD stipendiat ved OUS Ullevål

23. august 2018
Det lyses ut ledig stilling som PhD stipendiat ved nyfødtintensivavdelingen ved OUS Ullevål i samarbeid med odontologisk fakultet.

Side 1 av 3