2018

11. november 2018

Kurs i neonatal ultralyd i Firenze, Italia

Kurset holdes 19.-22. mars 2019. Det har fått navnet: "2019 Neonatal Ultrasound Course. Why,how and when an, ultrasound image ?", som vel dekker mye av det det handler om.
11. november 2018

Utdanning: Sertifikat i pediatrisk bioetikk

Childrens mercy centre for bioethics i Kansas, USA, holder kurs som ender i sertifikat i pediatrisk bioetikk. Kurset holdes i 2019-2020. Det er åpent å søke på kurset.
11. oktober 2018

Idrettsmedisinsk høstkongress i Bergen 9.-11. november 2018

Nå nærmer det seg årets høydepunkt innen idrettsmedisin, og vi håper du er en av de mange som kommer!
04. oktober 2018

Helfo refunderer utgifter til Valgancyclovir

HELFO refunderer utgifter til valganciklovir (Valcyte) mikstur i seks måneder til barn med nedsatt hørsel og medfødt CMV infeksjon for å redusere risiko for progredierende hørselstap.
30. september 2018

Kongress i International Pediatric Association

Den 29. kongress i International Pediatric Association avholdes i Panama City 17.21. mars 2019.
30. september 2018

Høstmøte i forbedringsarbeid

Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet har høstmøte 15. og 16. oktober på Park Inn Hotell på Gardermoen.
05. september 2018

Seminar: Voksentoppenseminaret / NFAI møtet 2018

Voksentoppen arrangerer i samarbeid med Norsk forening for allergologi og immunpatologi (NFAI) et todagers seminar ved Oslo universitetssykehus. Kurset er 22. og 23. november.
05. september 2018

Manglende tilgang på antibiotikamiksturer til barn

Etter omtale av manglende tilgang på antibiotikamiksturer til barn, blant annet i Paidos, har stortingsrepresentant Kjersti Toppe (SP) sendt forespørsel til Helseminister Bent Høie.
23. august 2018

Ledig stilling som PhD stipendiat ved OUS Ullevål

Det lyses ut ledig stilling som PhD stipendiat ved nyfødtintensivavdelingen ved OUS Ullevål i samarbeid med odontologisk fakultet.

Side 1 av 3