Helfo refunderer utgifter til Valgancyclovir

HELFO refunderer utgifter til valganciklovir (Valcyte) mikstur i seks måneder til barn med nedsatt hørsel og medfødt CMV infeksjon for å redusere risiko for progredierende hørselstap.
HELFO-logo

Individuell stønad ytes etter blåreseptforskriften § 3 (tidligere § 3a) når søknaden kommer fra relevant spesialist eller sykehusavdeling. 

På bakgrunn av ny retningslinje for CMV-screening og behandling av nyfødte barn, vil Roche markedsføre Valcyte mikstur i Norge fra 2019. Foreløpig protokoll for CMV screening av barn som ikke passerer hørsestest kan du lese her.