Norsk barnelegeforening

2018

Kronikk: Speedbarsel - ikke til beste for mor og barn

"Jordmorforeningen, barnelegene og politikere har ytret bekymring om stadig kortere barselopphold på sykehus" skriver representanter for barnelegeforeningen i en kronikk i dagsavisen.
16. mars 2018
DagsavisenLogo