Norsk barnelegeforening

2018

NB! Kort frist. Kurs - Vold, omsorgssvikt og helse blant barn og unge i Norge

Akershus legeforening inviterer til klinisk emnekurs i "Vold, omsorgssvikt og helse blant barn og unge i Norge" 1. - 2. mars 2018 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.
11. februar 2018
Legeforeningen_farger

Omsorgssvikt, vold og psykiske/seksuelle overgrep er den største trusselen mot barnehelsen i Norge. Dette kurset er rettet mot alt helsepersonell som har ansvar for oppvekstvilkår og helse hos barn og unge. Samhandling mellom faggrupper og etater er et avgjørende stikkord.  

Kursleder er overlege Reidar Due, Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus. Kurset er godkjent tellende med 16 timer til videre- og etterutdanning i allmennmedisin, samt valgfrie timer til spesialiteten barnesykdommer. Det er søkt om tellende valgfrie timer i ortopedi, psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri. Mer informasjon og påmelding her.

Ønsker du overnatting, kontakt Thon Hotel Arena direkte på 66 93 60 00 eller arena@thonhotels.no Oppgi referansekode 010318AKER.