Norsk barnelegeforening

2018

Norsk standard for barneovervåking ligger nå på nett

Nå ligger den nye norske standarden for barneovervåking under helsebiblioteket.
6. juni 2018
logoHelsebiblioteket

Det er kommet ny norsk standard for barneovervåking. Standarden er utarbeidet av en faggruppe bestående av Elisabeth Holmboe Eggen, Terje Reidar Selberg, Ulf Mostad, Jan Magnus Aase, Anja Smeland og Hilde Silkoset. Norsk standard for barneovervåking kan du finne her.